วงกลมนิทานเพลง “หัวผักกาดยักษ์”

­

   นิทานเรื่อง “หัวผักกาดยักษ์” เป็นนิทานสำหรับเด็กเล็ก ที่เด็กๆ จะฟังได้อย่างสนุกสนาน ฟังได้บ่อยๆ ไม่รู้จักเบื่อ และนิทานจบลงด้วยความสุข ที่เด็กๆ ได้เข้าใจความหมายของคำว่า “ร่วมแรงร่วมใจ” ของสมาชิกทุกชีวิตในครอบครัว และหากเด็กๆ ได้มีส่วนร่วมในการเล่าเรื่อง ก็จะยิ่งเพิ่มความสนุกสนานและความมีชีวิตชีวาได้เป็นอย่างดี

ในช่วงหน้าฝนนี้ เป็นเวลาที่เข้าสู่ฤดูเพาะปลูก คุณพ่อคุณแม่และคุณครูอนุบาลอาจจะใช้นิทานเรื่องนี้จุดประกายให้เด็กๆ ช่วยกันเลือกและปลูกพืชผักที่เหมาะกับฤดูฝน เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ตรงให้เด็กๆ ได้เชื่อมโยงตัวเองกับฤดูกาลตามธรรมชาติ

โครงการห้องเรียนพ่อแม่ไทยพาณิชย์

#ห้องเรียนพ่อแม่ไทยพาณิชย์ #วงกลมนิทานเพลง #หัวผักกาดยักษ์

#ครูผึ้ง #ครูแดง #ครูอุ้ย #อนุบาลบ้านรัก #SCB #SCBF