การใช้เครื่องมือเพื่อพัฒนางานสอนในชั้นเรียน
โดย ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช รองประธานกรรมการมูลนิธิสยามกัมมาจล


หัวเรื่อง : การใช้เครื่องมือเพื่อพัฒนางานสอนในชั้นเรียน

โดย : ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช ประธานกรรมการมูลนิธิสยามกัมมาจล

ชื่องาน : งานการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ประสานงานภูมิภาคครั้งที่ 2/2555 โครงการเสริมศักยภาพการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถาศึกษา : โครงการพัฒนาเยาวชนโดยการเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

วัน / สถานที่ : วันที่ 28-29 สิงหาคม 2555 ณ โรงแรมวินเซอร์สวีทส์ สุขุมวิท 20

เนื้อหา : ศาสตราจารย์นายแพทย์วิจารณ์ พานิช ประธานกรรมการมูลนิธิสยามกัมมาจล ให้คำแนะนำแก่ครูจากโรงเรียนที่เข้าร่วมและผู้ประสานงาน ถึงการใช้เครื่องมือต่าง ๆ ในการปรับวิธีการทำงานของครูให้สอดคล้องกับกระทรวงศึกษาธิการ อาทิ การทำผลงานเข้าสู่ตำแหน่ง คส. (ครูและบุคลากรทางการศึกษา) ,HRD การพัฒนาครูของการศึกษา,ให้คำแนะนำแก่ครูอ่าน Flip Classroom (กลับทางห้องเรียน)

อ่านเอกสารถอดความได้ที่นี่

ชมข้อมูลกิจกรรมได้ที่นี่

ชมวิดีโอทั้งหมดของงานได้ที่นี่