การ ประชุมเชิงปฏิบัติการ รุ่นที่ 3/2556 เสริมพลังสถานศึกษาเพื่อพัฒนาเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียงด้านการศึกษา วันที่ 2 - 5 มิถุนายน 2556 ณ บ้านท้ายหาด รีสอร์ท แอนด์ วอเตอร์สปอร์ต อัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

ดาวน์โหลดเอกสาร

ประชุมเชิงปฏิบัติการ รุ่นที่ 3/2556 เสริมพลังสถานศึกษาเพื่อพัฒนาเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงฯ

ชมข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมที่ คลิก