ปาฐกถาพิเศษเรื่อง "เศรษฐกิจพอเพียงกับการบริหารธุรกิจยุคใหม่"
โดย คุณกานต์ ตระกูลฮุน กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี งานประชุมประจำปี และจัดแสดงนิทรรศการ เรื่อง "อะไร คือเศรษฐกิจพอเพียง" วันที่ 28 มีนาคม 2555 ณ ห้องแกรนด์ไดมอนด์ บอลรูม ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี


ปาฐกถาพิเศษเรื่อง “เศรษฐกิจพอเพียงกับการบริหารธุรกิจยุคใหม่” โดย คุณกานต์ ตระกูลฮุน กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี ภาย ในงานการประชุมประจำปี และจัดแสดงนิทรรศการ เรื่อง "อะไร คือเศรษฐกิจพอเพียง" วันพุธที่ 28 มีนาคม 2555 เวลา 08.00 - 16.30 น. ณ ห้องแกรนด์ไดมอนด์ บอลรูม ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี จัดโดยมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาประเทศตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการปาฐกถา คลิกที่นี่