ปาฐกถาพิเศษเรื่อง "เศรษฐกิจพอเพียงกับการจัดการศึกษาของชาติ"
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี งานประชุมประจำปี และจัดแสดงนิทรรศการ เรื่อง "อะไร คือเศรษฐกิจพอเพียง" วันที่ 28 มีนาคม 2555 ณ ห้องแกรนด์ไดมอนด์ บอลรูม ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี

ปาฐกถาพิเศษเรื่อง “เศรษฐกิจพอเพียงกับการจัดการศึกษาของชาติ” โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ภาย ในงานการประชุมประจำปี และจัดแสดงนิทรรศการ เรื่อง "อะไร คือเศรษฐกิจพอเพียง" วันพุธที่ 28 มีนาคม 2555 เวลา 0 8.00 - 16.30 น. ณ ห้องแกรนด์ไดมอนด์ บอลรูม ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี โดยความร่วมมือของ มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาประเทศตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการปาฐกถา คลิกที่นี่