การบรรยายพิเศษ หัวข้อ "โครงการเสริมศักยภาพการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา"
โดย คุณศศินี ลิ้มพงษ์ ผู้จัดการโครงการพัฒนาเยาวชนโดยการเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การประชุมขับเคลื่อนเครือข่ายเศรษฐกิจพอเพียง ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ฒ ระหว่างเดือนมิถุนายน - สิงหาคม 2554


คุณศศินี ลิ้มพงษ์ ผู้จัดการโครงการพัฒนาเยาวชนโดยการเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง บรรยาย พิเศษ หัวข้อ "โครงการเสริมศักยภาพการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา" ในการประชุมขับเคลื่อนเครือข่ายเศรษฐกิจพอเพียง ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ ระหว่างเดือนมิถุนายน - สิงหาคม 2554ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสัมมนา คลิกที่นี่