5 ทักษะ จุดไฟ เพิ่มพลังการเรียนรู้

ในการเรียนรู้ผ่านการลงมือทำ (Active learning / Project based learning) เมื่อครูต้องเจอกับเยาวชนที่มีปัญหาร้อยแปด เต็มไปด้วยความกังวล และครูเป็นคนนึงที่อยู่ตรงนั้น


สิ่งไม่ยากที่ครูทำได้และมีพลังกับเขาอย่างมหาศาล เพียง “สังเกต ฟัง ทวน ถาม และเสริมพลัง”


เพราะปัญหา คือ โอกาสการเรียนรู้ และครูต้องรู้วิธียืนอยู่เบื้องหลัง ไม่ชี้นำ…นอกจากจะช่วยให้เขา ‘ก้าวข้ามปัญหา’ ยังช่วย ‘เพิ่มพลังการเรียนรู้’ เพิ่มพลังในการฝึกฝน พัฒนาทักษะจากการลงมือทำให้เขาอีกด้วย

­

5 ทักษะ จุดไฟ เพิ่มพลังการเรียนรู้

ทักษะ สังเกต ความรู้สึกที่แสดงออกผ่านสีหน้าท่าทาง

ทักษะ การฟัง รับฟังอย่างเข้าใจ เปิดโอกาสให้ปลดปล่อยโดยไม่ถามแทรก ไม่ตัดสิน

ทักษะการทบทวน เรื่องที่เด็กเล่าให้ตระหนักรู้ ถึงอุปสรรค และสิ่งที่ต้องการ

ทักษะการถาม เปลี่ยนจากชี้นำบอกทางออกเป้นตั้งคำถามปลายเปิด

ทักษะการเสริมสร้างกำลังใจ

———————————————-

โดย พี่โจ้ กิตติรัตน์ ปลื้มจิตร

ผู้จัดการโครงการ มูลนิธิสยามกัมมาจล

ส่วนหนึ่งจาก ชุดความรู้การพัฒนาเยาวชน active citizen : http://bit.ly/2xPLCVe