สืบสานภูมิปัญญาเชื่อมสู่การพัฒนาเด็กผ่านการเล่น

โดย กลุ่มคนเฒ่าคนแก่  ณ จังหวัดเชียงราย


                 กลุ่มคนเฒ่าคนแก่ มุ่งเน้นให้เยาวนสามารถเรียนรู้การทำของเล่นจากผู้เฒ่า ผู้แก้และถ่ายทอดความรุ้ให้กับคนอื่น ๆ ต่อไปได้ โดยมีกิจกรรมที่จัดร่วมกับชุมชนคือ การเดินป่าศึกษาธรรมชาติ ปลูกต้นไม้ ทำฝ่าย รวมไปถึงพิพิธภัณฑ์เล่นได้ ที่ซึ่งเยาวสชนสามารถเข้าไปเรียนรู้ และยังสามารถจัดกิจกรรมสอนการทำของเล่นในโรงเรียนได้อีกด้วย ซึ่งการดำเนินงานนั้นได้รับการสนับสนุนภายในชุมชน คือ มีพี่เลี้ยงที่ทำงานในพื้นที่มากกว่า 10 ปี คอยให้การส่งเสริมเยาวชนมาทำกิจกรรมร่วมกันอย่างสม่ำเสมอ­

­