ตำบลห้วงน้ำขาว อำเภอเมือง จังหวัดตราด

กลุ่มเยาวชนลูกไม้ป่า

­