ชาติพันธุ์รุ่นใหม่ พลิกฟื้นวัฒนธรรม ร่วมอนุรักษ์ป่าตะวันตก

ชุมชนบ้านโป่งกระทิงบน ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี

กลุ่มเยาวชนต้นกล้ารักษ์ป่าบ้านโป่งกระทิงบน

­

­

            กลุ่มเยาวชนต้นกล้ารักษ์ป่าบ้านโป่งกระทิงบน มีสมาชิกระดับแกนนำหลักในรุ่นที่ 3 จำนวน 3 คน ซึ่งจะมีพี่เลี้ยงและรุ่นพี่รุ่นบุกเบิกคอยให้คำแนะนำปรึกษา ซึ่งทุกคนได้รับการยอมรับจากรุ่นน้อง ทั้งยังสามารถนำกระบวนการและกิจกรรมได้ นอกไปจากนั้นทางกลุ่มก็ยังมีสมาชิกกว่า 30 คน โดยมีแกนนำมาแล้วทั้งหมด 5 รุ่น ซึ่งสามารถช่วยกันแก้ไขปัญหาของกลุ่มได้เอง โดยมีแกนนำรุ่นบุกเบิกทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษา

­

          กิจกรรมหลักของกลุ่มคือการปลูกป่า ทำฝาย และร่วมกิจกรรมต่าง ๆ กับชุมชน โดยได้รับการสนับสนุนจากสสส. และหน่วยงานภายนอกที่เข้ามาจัดกิจกรรม นอกจากนี้ยังมีมีกิจกรรมเข้าป่าประจำปีเพื่อพาน้อง ๆ ในชุมชนเรียนรู้ป่า เรียนรู้วัฒนธรรม รวมไปถึงการทำแปลงสาธิตเกษตรพอเพียง กินข้าวใหม่ และงานกีฬาชุมชน โดยจะมีการฝึกเยาวชนแกนนำที่มีความพร้อมในแต่รุ่นมาร่วมจัดกิจกรรมกับรุ่นพี่ พร้อมทั้งมีการประชุมประจำเดือนของกลุ่มเพื่อแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ร่วมกัน

­

           นอกเหนือไปจากนั้นแล้ว ทางกลุ่มยังเข้าร่วมเครือข่ายอนุรักษ์ป่าเทือกเขาตะนาวศรี “พี่ช่วยน้อง น้องช่วยพี่” เช่น มีครูสอนภาษากะเหรี่ยงจากเพชรบุรี มาช่วยสอนภาษาให้เด็ก ๆ ในชุมชนอีกด้วย