ชุมชนบ้านป่าคู้ล่าง ตำบลสมเด็กเจริญ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี

กลุ่มเยาวชนบ้านป่าคู้ล่าง

­          กลุ่มเยาวชนบ้านป่าคู้ล่างนั้น เป็นกลุ่มเยาวชนที่เพิ่งรวมตัวกันใหม่ โดยมีแกนนำเยาวชนทั้งหมด 6 คน กิจกรรมส่วนใหญ่นั้นคือการมีส่วนร่วมในการดูแล ปกป้องป่าของชุมชน รวมไปถึงการปลูกป่า โดยได้รับการสนับสนุนจากแกนนำชุมชนบ้านป่าคู้ล่าง และพี่เลี้ยงนักกิจกรรมในพื้นที่