"นก" เป็นสื่อ รณรงค์รักษาสิ่่งแวดล้อม ร่วมปกป้องทุ่งสามร้อยยอด

อำเภอสามร้อยยอดและอำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

กลุ่มเด็กรักษ์ทุ่ง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

­

บันทึก บทเรียน กลุ่มเด็กรักษ์ทุ่ง 

­

           กลุ่มเด็กรักษ์ทุ่งปัจจุบันมีสมาชิกแกนนำหลัก 7 คน ซึ่งกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษา ทั้งหมดสนใจรวมกลุ่มทำกิจกรรมเรียนรู้และอนุรักษ์นก และสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ทุ่งสามร้อยยอด โดยนำทักษะจัดค่ายการเรียนรู้ ไปใช้สื่อเรื่องนก ในการรณรงค์ และปลูกจิตสำนึกให้ชุมชนดูแลทรัพยากรและร่วมปลูกป่ากับวัดและชุมชน รวมทั้งการจัดการสิ่งแวด ล้อมภายในโรงเรียน ทั้งขยะ และน้ำเสีย

­

          โดยได้รับการสนับสนุนจากสถาบันลูกโลกสีเขียว สมาคมนกแห่งประเทศไทย และบริษัทป่าใหญ่เคลีเอชั่น และการสนับสนุนจากวัด หน่วยงานที่กลุ่มเยาวชนเข้าไปร่วมทำกิจกรรม

­

            ทางกลุ่มจะมีการจัดค่ายสิ่งแวดล้อมศึกษาให้กับคณะครู นักเรียน และเยาวชน โดยใช้นกเป็นสื่อ และร่วมทำกิจกรรมรณรงค์กับหน่วยงานต่างๆ และชุมชนในพื้นที่ ซึ่งนอกจากจะทำเพื่อชุมชนแล้ว ยังเป็นการเรียนรู้ถ่ายทอดองค์ความรู้และพัฒนาทักษะสู่เพื่อนเยาวชนในชมรมเด็กรักษ์นก และเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมค่ายของกลุ่มอีกด้วย

­

­

­