อบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการโครงการ Project Managemen

อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างศักยภาพการพัฒนาโครงการ และตัดสินโครงการรอบที่ 2 "โครงการต่อกล้าให้เติบใหญ่" 

วันที่ 5 พฤษภาคม 2557 ณ ศูนย์ฝึกอบรมไทยพานิชย์ หาดตะวันรอน จ.ชลบุรี

วิทยากร :  คุณศรินทร์  วัชรบุศราคำ

นักวิจัย ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีภาพ หน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์สารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

­

­

อบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการโครงการ Project Management [1/7]

­

­

­

อบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการโครงการ Project Management [2/7]

­

­

อบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการโครงการ Project Management [3/7]

­

อบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการโครงการ Project Management [4/7]

­

­

อบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการโครงการ Project Management [5/7]

­

­

­

อบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการโครงการ Project Management [6/7]

­

­

อบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการโครงการ Project Management [7/7]

­

­

เอกสารประกอบ :

เอกสารเรื่อง การบริการจัดการเบื้องต้น Project Management

บันทึก Workshop เรื่องการบริหารจัดการโครงการเบื้องต้น

­

­