คำศัพท์น่ารู้เด็ก S&T (Science and Technology)

­

 UI(User interface)

­

UX(user experience)

­

­

PERSONA

­

­

Empathy map