การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาของร.ร.ชุมชนบ้านห้วยค้อ
การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาของร.ร.ชุมชนบ้านห้วยค้อ โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยค้อมิตรภาพที่ 206 ผอ.สวัสดิ์ มะลาหอม ครูและนักเรียนในโรงเรียน
หลักการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาของร.ร.ชุมชนบ้านห้วยค้อ

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม  การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาของร.ร.ชุมชนบ้านห้วยค้อ