นำเสนอถอดบทเรียนกลุ่มย่อยของภาคีเครือข่าย : มูลนิธิพะเยาเพื่อการพัฒนา

กระบวนการขับเคลื่อนกลไกเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชนภาคเหนือ : มูลนิธิพะเยาเพื่อการพัฒนาVDO นำเสนอถอดบทเรียนกลุ่มย่อย 1 - 4นำเสนอถอดบทเรียนกลุ่มย่อย 1
นำเสนอถอดบทเรียนกลุ่มย่อย 2
นำเสนอถอดบทเรียนกลุ่มย่อย 3
นำเสนอถอดบทเรียนกลุ่มย่อย 4VDO นำเสนอถอดบทเรียนกลุ่มย่อย 5 - 7 และบทบาทกลไกนำเสนอถอดบทเรียนกลุ่มย่อย 5
นำเสนอถอดบทเรียนกลุ่มย่อย 6
นำเสนอถอดบทเรียนกลุ่มย่อย 7
บทบาทกลไก