อบต.หนองสาหร่าย ต.หนองสาหร่าย อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี

เวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเติมเต็มแนวคิดเครื่องมือในการทำงานกับชุมชน หลักสูตรนักถักทอชุมชนเพื่อการพัฒนาเด็ก เยาวชน ครอบครัว ครั้งที่ 2 โซนภาคกลาง วันที่ 22-24 เมษายน 2556 ณ อบต.หนองสาหร่าย ต.หนองสาหร่าย อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี

­

­

­

­

­

­