ภาพรวมข้อมูลพื้นฐาน (Based line) ก่อนเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการตามหลักสูตรนักถักทอชุมชน รุ่น 2 โซนภาคกลาง จ.สุพรรณบุรี จำนวน 5 ตำบล

โซนภาคกลาง - จ.สุพรรณบุรี

ข้อมูล Based line อบต.พลับพลาไชย อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี

u0e2du0e1au0e15.u0e1eu0e25u0e31u0e1au0e1eu0e25u0e32u0e44u0e0au0e22.pdf

ข้อมูล Based line ทต.ขุนพัดเพ็ง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี

 u0e17u0e15.u0e02u0e38u0e19u0e1eu0e31u0e14u0e40u0e1eu0e47u0e07.pdf

ข้อมูล Based line อบต.นิคมกระเสียว อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี

u0e2du0e1au0e15.u0e19u0e34u0e04u0e21u0e01u0e23u0e30u0e40u0e2au0e35u0e22u0e27.pdf

ข้อมูล Based line อบต.บางปลาม้า อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี

u0e2du0e1au0e15.u0e1au0e32u0e07u0e1bu0e25u0e32u0e21u0e49u0e32.pdf

ข้อมูล Based line อบต.วัดดาว อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี

u0e2du0e1au0e15.u0e27u0e31u0e14u0e14u0e32u0e27.pdf