ข้อมูล Based line อปท.พื้นที่เป้าหมาย รุ่น 2 โซนภาคใต้ จ.กระบี่, จ.นครศรีธรรมราช
ภาพรวมข้อมูล Based line อปท.พื้นที่เป้าหมาย ก่อนเข้าร่วมรับการอบรมเชิงปฏิบัติการตามหลักสูตรนักถักทอชุมชน รุ่น 2 โซนภาคใต้ จ.กระบี่ และ จ.นครศรีธรรมราช จำนวน 6 ตำบล

โซนภาคใต้ - จ.กระบี่

ข้อมูล Based line อบต.เขาคราม อ.เมือง จ.กระบี่

u0e2du0e1au0e15.u0e40u0e02u0e32u0e04u0e23u0e32u0e21.pdf

โซนภาคใต้ - จ.นครศรีธรรมราช

ข้อมูล Based line ทม.ปาพูน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

u0e17u0e21.u0e1bu0e32u0e01u0e1eu0e39u0e19 (u0e40u0e2bu0e25u0e37u0e2du0e19u0e31u0e01u0e16u0e31u0e01u0e17u0e2d 1 u0e04u0e19).pdf

ข้อมูล Based line ทต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

u0e2du0e1au0e15.u0e42u0e1eu0e18u0e34u0e4cu0e40u0e2au0e14u0e47u0e08.pdf

ข้อมูล Based line อบต.กลาย อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช

u0e2du0e1au0e15.u0e01u0e25u0e32u0e22.pdf

ข้อมูล Based line อบต.สระแก้ว อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช

u0e2du0e1au0e15.u0e2au0e23u0e30u0e41u0e01u0e49u0e27.pdf

ข้อมูล Based line อบต.อินคีรี อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช

u0e2du0e1au0e15.u0e2du0e34u0e19u0e04u0e35u0e23u0e35.pdf

­