ถอดบทเรียน อบต.โชกเหนือ จ.สุรินทร์

ถอดบทเรียน อบต.โชกเหนือ จ.สุรินทร์


หัวข้อถอดบทเรียน

1.ความคาดหวังในหลักสูตรนักถักทอชุมชน

2.ปัญหาในการทำงาน

3.สะท้อนสถานการณ์ปัญหาเด็กเยาวชนในพื้นที่

­

คนต้นเรื่อง

- นายบัณฑัต จารัตน์ นายก อบต.โชกเหนือ

- นางอาภา บุญศักดิ์ นักพัฒนาชุมชน อบต.โชกเหนือ

- นางบังอร บุญเนือง หัวหน้าสำนักงานปลัด อบต.โชกเหนือ

- นางวิมลรัตน์ โพธิ์ศิริ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน อบต.โชกเหนือ

- นางสาวนราวัลย์ หมั่นทับ แกนนำเยาวชน อบต.โชกเหนือ

- นางสาวสายชล พอกพูน แกนนำเยาวชน อบต.โชกเหนือ

­

โครงการพัฒนาเยาวชนในชุมชนท้องถิ่น (4 ภาค) ระยะที่ 2 : หลักสูตรนักถักทอชุมชน เพื่อพัฒนาเด็ก เยาวชนและครอบครัว

งาน ถอดบทเรียนผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรนักถักทอชุมชน รุ่น 2

ชมวีดีโอทั้งหมดของงานได้ที่ : https://bit.ly/2EUpURF

ชมข้อมูลโครงการได้ที่ : https://bit.ly/2tdKdTb

ชมข้อมูล อบต.โชกเหนือ ได้ที่นี่ : https://bit.ly/2UF80Xz