สัมภาษณ์ มานพ แสงดำ นายกอบต.สลักได : ค่ายพัฒนาศักยภาพและสร้างเครือข่ายเยาวชนทั้งในและนอกระบบการศึกษา 25 อปท. จังหวัดสุรินทร์