สัมภาษณ์ผลงานเยาวชน Bed lesion ชุดเฝ้าระวังการเกิดแผลกดทับด้วยตัวตรวจจับแรงกด
ใน Bed lesion

­

ขอเชิญรับชมผลงานเยาวชน จากโครงการต่อกล้าให้เติบใหญ่ ปีที่ 5 พบกับวิธีคิด ที่มา การเรียนรู้จาการทำผลงาน และประสบการณ์การเข้าร่วมโครงการเพื่อพัฒนาผลงาน

­

“Bed lesion” ต้นแบบชุดเฝ้าระวังการเกิดแผลกดทับด้วยตัวตรวจจับแรงกด FSR ในการเฝ้าระวังการเกิดแผลกดทับ 

ตัวช่วยในการดูแลผู้ป่วยเพื่อไม่ให้เกิดแผลกดทับ

ประเภทของผลงาน : การดูแลผู้ป่วย

­

รายละเอียดของผลงาน : ชุดเฝ้าระวังการเกิดแผลกดทับด้วยตัวตรวจจับแรงกด FSR ในการเฝ้าระวังการเกิดแผลกดทับ ชุดเฝ้าระวังการเกิดแผลกดทับมีการวางตำแหน่งไว้ที่สะโพก โดยใช้ตัวตรวจจับแรงกด FSR เรียงกันเป็น Array วางไว้ที่เตียงนอนของผู้ป่วยเพื่อรองรับน้ำหนักและประเมินท่าการนอนหงาย นอนตะแคงซ้าย นอนตะแคงขวา สามารถเลือกเวลาในการแจ้งเตือนได้ 3 เวลาผ่าน Key pad ควบคุมโดยไมโครคอนโทรเลอร์ Arduino DUE แสดงผล แจ้งเตือนผ่าน จอ TFT LCD 3.2 นิ้ว

­

กลุ่มเป้าหมายผู้ใช้ผลงาน (User) :

1.ผู้ป่วยนอนติดเตียง

2.ผู้ดูแลผู้ป่วยนอนติดเตียง (ทั่วไป)

­

สถานะผลงาน : อยู่ระหว่างการทดลองใช้งาน

­

ผู้พัฒนาผลงาน :

1.นายสุรเชษฐ์ เกตุชรา (เต้) จบการศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (นครราชสีมา)

2.นายฉัตรชัย เหลาดี (คลัง) นักศึกษาชั้นปีที่ 2 (เทียบโอน) สาขาวิชา:วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (นครราชสีมา)

3.นางสาวอรยา ชาชุมพร (ต้าร์) นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชา:วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (นครราชสีมา)

4.นายนิภัทร์ คุ้มหมู่ (โนด) นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชา:วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (นครราชสีมา)

5.นายธนรัฐ สายทองยนต์ (เจมส์) นักศึกษาชั้นปีที่ 2 (เทียบโอน) สาขาวิชา:วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (นครราชสีมา)

­

ที่ปรึกษาโครงการ : นางอุษา คงเมือง อาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

­

ช่องทางการติดต่อ :

หมายเลขติดต่อ : 085-7646106 (เจมส์)

E-mail : thanarat_you@hotmail.com

ดาวน์โหลด: IMG-123.jpg