การพัฒนาโจทย์ช่วงต้นน้ำ ปี 2561

หากเราจะหา “ตัวช่วย” ที่จะทำให้ “แรงบันดาลใจ” ของเราเข้าใกล้ “เป้าหมาย”และความจริงมากขึ้น รวมถึง การทำให้เราเข้าใจในสิ่งที่อยากทำความรู้จัก สนใจ ฯลฯ จะเริ่มต้นอย่างไร?

ลองมาทำความรู้จัก กับ “การทำโครงการเพื่อชุมชน” ของเยาวชนในจังหวัดสตูล กับการเดินทางในช่วงเริ่มต้นของการเรียนรู้ (Learning Journey) ด้วย “แรงบันดาลใจ” และมุมมองที่มีต่อบ้านเกิดของตัวเอง กับการพัฒนาโจทย์ของทีมในช่วงต้นน้ำของโครงการ รวมทั้งเครื่องมือ ที่ช่วยในการให้โจทย์ของเยาวชนเข้าใกล้ความเป็นจริงมากยิ่งขึ้น

สามารถติดตามองค์ความรู้จากโครงการ Active Citizen ได้ที่ http://bit.ly/2xPLCVe

............................................................................................

“โครงการกลไกชุมชนสู่การพัฒนาเยาวชนจังหวัดสตูล” Satun Active Citizen ดำเนินการโดยศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดสตูล สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และมูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัด(มหาชน)

#มูลนิธิสยามกัมมาจล #activecitizen #satunactivecitizen #satun #scb #scbf

ดาวน์โหลด: cats.jpg