โครงการ"สืบสานภูมิปัญญานิทานและซอปกาเกอะญอ"เยาวชนบ้านเเม่สะเเงะ ต.ทากาศ อ.เเม่ทา จ.สตูล