โครงการ"เรียนรู้รากเหง้าเฝ้ารักษ์วัฒนธรรมไทลื้อ"เยาวชนฮักไทลื้อหละปูน ต.บ้านธิ อ.บ้านธิ จ.ลำพูน