โครงการ"สืบอีตสานฮอยภูมิปัญญา ครัวเเต่งดาพิธีกรรม"เยาวชนจากบ้านจำขี้มด ต.ศรีบัวบาน อ.เมือง จ.ลำพูน