​​การประชุมเชิงปฏิบัติกา และการลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานรโรงเรียนใน โครงการพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษการประชุมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนในโครงการพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ และการลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษา และคณะ ระหว่างวันที่ 19-20 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมศรีลำดวนแกนด์ โรงแรมศรีลำดวน อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ