แนวคิดการทำโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษผ่านการทำโครงการเพื่อชุมชน (Active Ctizen Sisaket ปี 4)

รับชม แนวคิดและกระบวนการพัฒนาเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ