บนเส้นทางการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ

­

ประเภท : วีดิทัศน์

หัวเรื่อง : บนเส้นทางการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพี­ยงสู่การปฏิบัติ

โครงการพัฒนาเยาวชนโดยการเรียนรู้ปรัชญาขอ­งเศรษฐกิจพอเพียง

วีดีโอนำเสนอการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาสู่การลงมือปฏิบัติจริงในสถานศึกษา โดยครูที่มีความเข้าใจและนำไปใช้กับนักเรียนจนเกิดความเปลี่ยนเยาวชน

เวที “รวมพลังเรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง”
วันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม 2558
ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

ชมข้อมูลกิจกรรมทั้งหมดได้ที่ : https://goo.gl/FRwr9f

ดาวน์โหลด: youtube_clip_cover.jpg