สัมภาษณ์ กลุ่มเยาวชนฮักนะเชียงยืน

­

การดำเนินงานโครงการลดมลพิษฟื้นชีวิตดิน โดย กลุ่มเยาวชนฮักนะเชียงยืน ภายใต้โครงการปลูกใจรักษ์โลก ปี 1 (2555)

ดาวน์โหลด: ฮักนะเชียงยืน.mp4