การเรียนรู้ผ่านโครงการเพื่อชุมชน VDO สรุปผลการดำเนินงานปีที่ 3 ปี 2558