นำเสนอความเป็นมาของโครงการต่อกล้าให้เติบใหญ่

วีดีทัศน์ : นำเสนอความเป็นมาของโครงการต่อกล้าให้เติบใหญ่

โครงการ ต่อกล้าให้เติบใหญ่ ดำเนินงานโดย Nectec สนันสนุนโดย มูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ร่วมสนับสนุนการต่อยอดพัฒนาผลงานของเยาวชนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม สู่ผู้ใช้จริง และต่อยอดในเชิงธุรกิจ

จากงานแถลงข่าว “ต่อกล้าให้เติบใหญ่ ต่อยอดไอเดียคนรุ่นใหม่...ใช้ได้จริง วันที่ 2 มีนาคม 2559 ณ โถง Press ชั้น 1 ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

ชมวีดีโอทั้งหมดของโครงการได้ที่ : https://goo.gl/KspLS8