วิดีทัศน์ บรรยากาศค่ายอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างศักยภาพการพัฒนาโครงการ และตัดสินโครงการรอบที่ 2 โครงการต่อกล้าให้เติบใหญ่ ปี 2

­

ประเภท : วีดีทัศน์

หัวเรื่อง : วิดีทัศน์โครงการ"ต่อกล้าให้เติบใหญ่" [แนะนำโครงการ]

โครงการต่อกล้าให้เติบใหญ่ ปี 2557

การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างศักยภาพการพัฒนาโครงการ

และตัดสินโครงการรอบที่ 2 "โครงการต่อกล้าให้เติบใหญ่"

วันที่ 4-7 พฤษภาคม 2557 อบรมเชิงปฏิบัติการ

ณ ศูนย์ฝึกอบรมธนาคารไทยพาณิชย์ หาดตะวันรอน จ.ชลบุรี

วันที่ 8 พฤษภาคม 2557 ตัดสินโครงการรรอบที่ 2

ณ อาคารศูนย์การประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช. จ.ปทุมธานี

­

ดาวน์โหลด: TorKla_3mins_June27.mp4