วิดิทัศน์ : แถลงข่าวโครงการต่อกล้าให้เติบใหญ่ ต่อไอเดียคนรุ่นใหม่ ใช้ได้จริง

วัตถุประสงค์

เพื่อสื่อสารบทบาทของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ในการร่วมสนับสนุนการต่อยอดพัฒนาผลงานของเยาวชนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สู่ผู้ใช้จริง และต่อยอดในเชิงธุรกิจ

­

­

­


คลิกชมบรรยากาศงานและรายละเอียดกิจกรรมได้ที่ : งานแถลงข่าว “ต่อกล้าให้เติบใหญ่ ต่อยอดไอเดียคนรุ่นใหม่...ใช้ได้จริง

ดาวน์โหลด: clipแถลงข่าว.mp4