TEASER ต่อกล้าให้เติบใหญ่ ปี 6

สนับสนุนเยาวชน ต่อยอดพัฒนาโปรแกรมซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์สู่การใช้งานจริง ให้มีโอกาสสร้างเสริมทักษะการเรียนรู้ และพัฒนาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม

โครงการต่อกล้าให้เติบใหญ่ ดำเนินงานโดย Nectec