วีดีทัศน์ค่ายทักษะชีวิตนักเรียนแกนนำเศรษฐกิจพอเพียง

นักเรียนแกนนำเศรษฐกิจพอเพียง เรียนรู้ตามฐานเพื่อฝึกทักษะชีวิตในการเสริมสร้างอุปนิสัยพอเพียง ค่ายนักเรียนแกนนำเศรษฐกิจพอเพียง ที่สวนลุงคม อ.ขลุง จ.จันทบุรี