วีดีทัศน์ งานคัดสรรอัญมณีเวทีภูิภาค ศูนย์สถานศึกษาพอเพียง มูลนิธิยุวสถิรคุณ

https://www.youtube.com/watch?v=3nWciDDi8ms