วีดีทัศน์ เรื่องเพียงพอ พ ศ อาเซียน ผลงานนักเรียนแกนนำเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์