วิดีทัศน์ เรื่อง สืบสานตำนานเสื่อจันทบูร โดยคุณครูธารา อานามนารถ

คุณครูธารา อานามนาถ จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้นักเรียนได้รู้ความเป็นมาของเสื่อจันทบูร ที่นำวัสดุท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ เพราะการทอเสื่อไม่ได้เป็นเพียงการฝึกอาชีพเท่านั้น แต่เป็นการให้รู้จักภูมิปัญญาของท้องถิ่น และนำมาประยุกต์ใช้อย่างเกิดประโยชน์

ดาวน์โหลด: L10_TP0029_001.wmv