วิดีทัศน์ เรื่อง เสื่อกกมรดกเงินล้าน

นักเรียนแกนนำเศรษฐกิจพอเพียงผลิตสื่อประกอบการเรียนรู้ เรื่อง เสื่อกก บนความพอเพียง