การประมวลภาพโดยรวมของการทำโครงการให้โครงการของพวกเรา

หลังจากการดำเนินงานของโครงการเยาวชนจิตอาสาเศรษฐกิจพอเพียงตลอดระยะเวลา หลายๆเดือนตั้งแต่ค่ายครั้งที่   1    ครั้งที่  2   จนกระทั่งถึงค่ายที่พวกเราทำการสรุปโครงการโดยรวมของพวกเรา  ในค่ายระยะที่สาม   ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเราพบเจออะไรใหม่ๆมากมาย   เพื่อนใหม่ที่เราเราไม่คุ้นเคย    การเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ   จนกระทั่งวันหนึ่งที่โครงการของพวกเรานั้นจะต้องจบ  แต่สิ่งที่ไม่จบคือพวกเราจะมุ่งมั่นในการดำเนินงานต่ออย่างไม่มีการหยุดยั้งที่จะทำ   เพราะพวกเราคือเยาวชน  ที่มีจิตอาสา  ที่จะช่วยผู้อื่นโดยไม่ได้หวังสิ่งใดมาตอบแทนในการทำงาน   ความเหนื่อยยากของพวกเรา  

ดาวน์โหลด: Movie.wmv