คลิปวิดีโอโครงการชุมชนโดยแกนนำเยาวชนสังกัด อปท.จ.สุรินทร์ / อปท.จ.สุพรรณบุรี ประจำปี 2558

­

https://www.youtube.com/playlist?list=PLAfzXIqohnV...


คลิปวิดีโอโครงการชุมชน

โดยแกนนำเยาวชนสังกัด จ.สุรินทร์  , จ.สมุทรสงคราม, 

จ.สุพรรณบุรี ,จ.นครศรีธรรมราช ประจำปี 2558 คนต้นเรื่อง

  1. เจ้าหน้าที่ อปท.พื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี , จังหวัดสมุทรสงคราม , จังหวัดสุรินทร์ , จังหวัดนครศรีธรรมราช
  2. เยาวชนแกนนำ อปท.จังหวัดสุพรรณบุรี , จังหวัดสมุทรสงคราม , จังหวัดสุรินทร์ , จังหวัดนครศรีธรรมราช
  3. ผู้ใหญ่ใจดี อปท.พื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี , จังหวัดสมุทรสงคราม , จังหวัดสุรินทร์ , จังหวัดนครศรีธรรมราช
  4. ผู้ปกครอง อปท.พื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี , จังหวัดสมุทรสงคราม , จังหวัดสุรินทร์ , จังหวัดนครศรีธรรมราช

โครงการพัฒนาเยาวชนในชุมชนท้องถิ่น (4 ภาค) ระยะที่ 2 : หลักสูตรนักถักทอชุมชน เพื่อพัฒนาเด็ก เยาวชนและครอบครัว