วิดิทัศน์ : พลังนักถักทอชุมชนตำบลอินทร์บุรี สู่การยกระดับการเรียนรู้ของพลเมืองรุ่นใหม่

“ตำบลรักการอ่าน” ตัวอย่างความสำเร็จของทีมนักถักทอชุมชน อบต.อินทร์บุรี อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี ในบทบาทบาทหน้าที่ “เชื่อมร้อย ถักทอ และสร้างการมีส่วนร่วม” ของพลังผู้คนและหน่วยงานต่างๆ ในชุมชนท้องถิ่น เพื่อผลักดันให้เกิด “กลไกพัฒนาเด็กและเยาวชนตำบลอินทร์บุรี” ในการสนับสนุนกิจกรรมพี่เล่านิทานให้น้องฟังของแกนนำอาสาเยาวชนชอบอ่าน นี่คือหนึ่งในความภาคภูมิใจที่เกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการพัฒนาเยาวชนในชุมชนท้องถิ่น (4 ภาค) ระยะที่ 2 : หลักสูตรนักถักทอชุมชน เพื่อพัฒนาเด็ก เยาวชนและครอบครัว

­