วิดีทัศน์ : ถักทอพลังชุมชน (ตำบล) ... เพื่อยกระดับการเรียนรู้ของพลเมืองรุ่นใหม่

                                  


วิดีทัศน์เพื่อการนำเสนอในงานเวทีปฏิรูปกา­รเรียนรู้สู่การศึกษาเพื่อคนทั้งมวล ครั้งที่ 11/2555 "ถักทอพลังชุมชน (ตำบล) ... เพื่อยกระดับการเรียนรู้ของพลเมืองรุ่นใหม่" เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2555 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น หลักสี่ กรุงเทพฯ


กรณีศึกษา
- โรงเรียนครอบครัวบ้านห้วยม้าลอย อบต.หนองสาหร่าย จ.สุพรรณบุรี
- โรงเรียนครอบครัวบ้านหนองอียอ อบต.หนองอียอ จ.สุรินทร์