ถอดบทเรียน อบต.เมืองลีง จ.สุรินทร์

­

­

­


ถอดบทเรียน อบต.เมืองลีง จ.สุรินทร์


หัวข้อถอดบทเรียน

1.ความคาดหวังในหลักสูตรนักถักทอชุมชน

2.ปัญหาในการทำงาน

3.สะท้อนสถานการณ์ปัญหาเด็กเยาวชนในพื้นที่

­

คนต้นเรื่อง

- นายประเสริฐ สุขจิต นายก อบต.เมืองลีง

- นางจิรนันท์ เครือจันทร์ ครูประจำศูนย์เด็กเล็ก อบต.เมืองลีง

- นางนันทา ศรีกลับ นักพัฒนาชุมชน อบต.เมืองลีง

- นางสาวสุภาวิดา แสงทอง แกนนำเยาวชน อบต.เมืองลีง

- นายธนกร อภิชาตวาณิช แกนนำเยาวชน อบต.เมืองลีง

- นางสาวกวีรินทร์ แสนกล้า แกนนำเยาวชน อบต.เมืองลีง

โครงการพัฒนาเยาวชนในชุมชนท้องถิ่น (4 ภาค) ระยะที่ 2 : หลักสูตรนักถักทอชุมชน เพื่อพัฒนาเด็ก เยาวชนและครอบครัว

งาน ถอดบทเรียนผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรนักถักทอชุมชน รุ่น 2

ชมวีดีโอทั้งหมดของงานได้ที่ : https://bit.ly/2EUpURF

ชมข้อมูลโครงการได้ที่ : https://bit.ly/2tdKdTb

ชมข้อมูล อบต.เมืองลีง ได้ที่นี่ : https://bit.ly/2vmOLrA