เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ และน้ำหมักชีวภาพ โดยแกนนำเยาวชน บ้านเมืองแก