โครงงาน ไข่เค็ม โดยแกนนำเยาวชน บ้านหนองม่วง เทศบาลตำบลเมืองแก