การประเมินสภาพป่าอย่างง่าย โดย คุณสุภาภรณ์ ปันวารี

­

ประเภท : Workshop

หัวเรื่อง : การประเมินสภาพป่าอย่างง่าย โดย คุณสุภาภรณ์ ปันวารี

โครงการพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายเยาวชน จังหวัดน่าน

งานการประเมินสภาพป่าอย่างง่าย

วันที่24-25 มกราคม 2558

โรงเรียนบ้านป่าแดด อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน

­

เชิญชมข้อมูลโครงการได้ที่ https://goo.gl/2No6wi