การสร้างเครือข่ายเยาวชนในจังหวัดน่านเป็นเรื่องที่ "ท้าทาย" สำหรับ สุทธิรา อุดใจ (พี่มิ้น) และ ดวงพร ยังษ์รักษ์ (พี่กอล์ฟ) โคชเยาวชนในโครงการแนวทางการขับเคลื่อนกลไกการทำงานเครือข่ายเยาวชนในพื้นที่จังหวัดน่าน กับบทเรียนในการพัฒนาเยาวชนที่ผ่านมา 4 ปี ด้วยความเชื่อที่ว่า ควรที่จะเน้น "ความรู้สึก " ของเยาวชนเป็นหลักว่าอยากทำอะไร ไม่ละเลยความรู้สึกของเขา หากเขากังวลใจให้ "เคลียร์ใจ" เขาก่อน เมื่อทำให้เขาเคลียร์ใจ ก็จะทำให้เขาวางใจและเปิดใจมากขึ้น

­

     กับความคาดหวังที่ว่า อยากให้เครือข่ายเยาวชนจังหวัดน่านยกระดับเข้ามาทำงานร่วมกับเยาวชนในพื้นที่อื่น เพื่อให้เขาเจอประสบการณ์ใหม่ ๆ ที่ไม่เคยเจอ ปัญหาอุปสรรคที่ยกระดับความยากขึ้น ถ้ามีเทคนิค มีทักษะต่าง ๆ ที่ได้ถูกเติมระหว่างทำโครงการ ไม่ว่าไปอยู่ในสังคมไหน พวกเขาก็จะมีภูมิต้านทานที่ดีได้”

­

โครงการแนวทางการขับเคลื่อนกลไกการทำงานเครือข่ายเยาวชนในพื้นที่จังหวัดน่าน

ดำเนินการโดย ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดน่าน

­

สนับสนุนโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) และมูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัด (มหาชน)