สรุปกิจกรรม "งานมหกรรมหนังกลางแปลง ศรีสะเกษ" 2560

­

­

เวทีที่เปิดโอกาสให้เยาวชนออกแบบกิจกรรมและรูปแบบการสื่อสารคุณค่าจากการทำโครงการของเยาวชนในรูปแบบคลิปวิดิโอ (ฉายในรูปแบบหนังกลางแปลง)/บูธนิทรรศการและกิจกรรมของโครงการ /เวทีเสวนาคุณค่าและประสบการณ์จากการทำโครงการ และการแสดงด้านวัฒนธรรม ต่อโซนชุมชนของตัวเอง เพื่อที่ผู้ปกครอง คนในชุมชน จะได้มีโอกาสเห็นศักยภาพของเยาวชนที่ไม่นิ่งดูดายต่อปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนของตัวเอง โดยแบ่งพื้นที่ออกเป็นทั้งหมด 3 พื้นที่(โซน) 3 วัน

โครงการเยาวชนพลเมืองดีศรีสะเกษ ปี 3

งานมหกรรมหนังกลางแปลง 2560 วันที่ 3 พ.ค. 2560 ณ ลานกิจกรรมโคปุระ สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระชนมายุ 80 พรรษา (เกาะกลางน้ำห้วยน้ำคำ) ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

ดาวน์โหลด: ศรีสะเกษ.jpg